Hallitus

Vuosikokouksessa 3.2.2018 valittiin hallitukseen 2-vuotiskaudeksi seuraavat jäsenet: 
 

puheenjohtajaksi Erkki-Sakari Harju sekä hallituksen jäseniksi kuvassa vasemmalta oikealle: Perttu Laaksonen, Erkki-Sakari Harju, Matti Peltola, Jari Kauppi, Tuija Engbom, Hannu Myllymäki, Pentti Mansukoski, Markku Kuivalahti ja Matti Honkajuuri. Kuvasta puuttuvat Juha-Pekka Honkasaari, Aulikki Nummenpää ja Raija Lindqvist.