Hallitus

Vuosikokouksessa 1.2.2020 ja hallituksen kokouksessa sen jälkeen valittiin hallitukseen 2-vuotiskaudeksi seuraavat jäsenet: 
 

puheenjohtajaksi Tuija Engbom, varapuheenjohtajaksi Erkki-Sakari Harju, rahastonhoitajaksi Jari Kauppi, sihteeriksi Markku Kuivalahti sekä hallituksen jäseniksi Perttu Laaksonen, Matti Peltola, Hannu Myllymäki, Pentti Mansukoski ja Matti Honkajuuri sekä kuvasta puuttuvat Juha-Pekka Honkasaari, Aulikki Nummenpää ja Raija Lindqvist.