Renkajärvi

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Näiltä sivuilta  löydät paljon tietoa Renkajärvestä: 

Laajan historia- ja haastatteluaineiston on kerännyt Markku Kuivalahti.

Erinomainen Renkajärvi

Järvemme on Kokemäenjoen latvajärvi, jonka pinta-ala on 608 hehtaaria. Se on noin 10 kilometriä pitkä ja leveimmiltä kohdiltaan noin kilometrin leveä.

Järvi laskee Renkajokea pitkin kaakkoon, Haapajärven ja Kernaalan kautta Hiidenjokeen Janakkalan eteläpuolella ja sieltä edelleen Vanajaveteen. 

Järvi on paikoitellen jopa 30 metriä syvä ja sen keskisyvyydeksi arvioidaan noin seitsemän metriä. Järven valuma-alue on verrattain pieni, noin 52 km2, minkä johdosta vesi viipyy järvialtaassa pitkään, arvioiden mukaan keskimäärin kaksi vuotta. Tämä tekee järven herkäksi kaikelle ranta-asutuksesta sekä  metsä- ja suoalueilta tulevalle kuormitukselle.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen arvion mukaan Renkajärveen valuvasta vedestä jopa 90 % tulee metsäalueilta ja noin 5 % soilta. Peltomaan osuus valuma-alueesta on vain reilu prosentti. 

Kuva: Eetu Lehmusvaara

Järven vedenlaatu on erinomainen, ja sen jälkeen, kun Renkajoen vanhat patoesteet poistettiin – suojeluyhdistyksen myötävaikutuksella – myös järven koko ekologinen luokitus nostettiin erinomaiseksi.

Tässä video Renkajoesta – pohjapadoiksi muutetuista vanhoista padoista Kernaalanjärveltä ylös aina Renkajärvelle asti. Muutoksella mahdollistettiin vaelluskalojen nousu aina latvajärvelle asti.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Renkajärven tunnelmaan pääsee mainiosti Renkajärvi-valssin tahdissa! Sen on säveltänyt ja sanoittanut Markku Kuivalahti, joka oli myös suojeluyhdistyksen aktiivinen sihteeri aina yhdistyksen perustamisesta kevääseen 2022 saakka. Markku on myös kuvittanut tämän valssivideon.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.