Pohjasedimentin tutkimus

Suojeluyhdistys teetti Renkajärven pohjasta sedimenttitutkimuksen sen selvittämiseksi, miten järven rehevyystilanne on muuttunut viimeiseksi kuluneen sadan vuoden aikana. Tutkimus tehtiin 2012-2013.

Tutkimusraportin tuloksissa päädyttiin tähän lopputulokseen:

"Yhteenvetona voidaan todeta, että järvi on edelleen hyväkuntoinen, mutta sijaiten suhteellisen pienen valuma-alueen yläosassa, sen veden vaihtuvuus on melko huono. Tästä seuraa, että hyvän tilan
säilyttämiseksi on tarpeellista pitää kaikenlainen kuormitus mahdollisimman alhaisena."