Tunturilammin linnusto

Renkajärven läheisyydessä sijaitsevan Tunturilammin umpeenkasvaneita vesiuomia on avattu useamman vuoden aikana, tarkoituksena parantaa veden virtausta ja lammin virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hanke on toteutettu yhteistyönä, jossa ovat olleet mukana suojeluyhdistys, maanomistajat ja Ely-keskus. Ennen ruoppauksen aloittamista Tunturilammen linnusto selvitettiin, jotta se voidaan ottaa huomioon parannustoimenpiteitä suunniteltaessa.