Hallitus

Yhdistys pyrkii aktivoimaan kaikkia toiminta-alueensa asukkaita ja mökkiläisiä osallistumaan yhteiseen vesiensuojelutyöhön. Siksi myös sen hallitus on ollut koko ajan melko suuri: hallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten valinnassa on pantu paljon painoa myös sille, että jäsenet asuvat tai mökkeilevät eri puolilla järveä. 

Vuosikokouksessa 10.2.2024  valitut hallituksen  jäsenet:

Matti Honkajuuri (puheenjohtaja), Jari Backlund, Tuija Engbom, Erkki-Sakari Harju, Jorma Kuivalahti, Perttu Laaksonen, Mari-Anne Mutanen, Hannu Myllymäki, Matti Peltola, Päivi Rantala, Osmo Räihä ja Mikko Tiainen.

Vuosikokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Erkki-Sakari Harjun, sihteeriksi Tuija Engbomin ja varainhoitajaksi Perttu Laaksosen.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.