Hallitus

Yhdistys pyrkii aktivoimaan kaikkia toiminta-alueensa asukkaita ja mökkiläisiä osallistumaan yhteiseen vesiensuojelutyöhön. Siksi myös sen hallitus on ollut koko ajan melko suuri: hallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten valinnassa on pantu paljon painoa myös sille, että jäsenet asuvat tai mökkeilevät eri puolilla järveä. 

Vuosikokouksessa 14.5.2022  valitut hallituksen  jäsenet:

Tuija Engbom (puheenjohtaja), Erkki-Sakari Harju, Matti Honkajuuri, Juha-Pekka Honkasaari, Monja Kataja, Jari Kauppi, Perttu Laaksonen, Pentti Mansukoski, Hannu Myllymäki, Matti Peltola, Jouni Syrjälä ja Mikko Tiainen.

Vuosikokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Erkki-Sakari Harjun, sihteeriksi Mikko Tiaisen ja varainhoitajaksi Perttu Laaksosen.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.