Kalastoselvitys

Vuoden 2009 koekalastuksen raportti alkaa näillä johdantosanoilla:

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Hattulan Renkajärven kesällä 2009. Verkkokoekalastusten tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakenne, sekä kalalajien väliset
runsaussuhteet. 

Tutkimus liittyy uuteen vesienhoidon käytäntöön, jossa järvien ekologista tilaa arvioidaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisesti veden laadun lisäksi myös biologisten (kasviplankton, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat) tekijöiden perusteella. VPD:n tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. 

Renkajärvi on yksi vesienhoidon kansallisen seurantaohjelman kohdejärvistä ja edustaa pintavesityyppiä Kh (Keskikokoiset humusjärvet).

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.