Suojeluyhdistys hyvässä vauhdissa.

Kuva: Tuulikki Kantola

Tavoite

Renkajärven suojeluyhdistyksen tavoitteena on kehittää Renkajärvi - Renkajoki -alueesta ekologisesti kestävä ympäristö, jossa vesien puhtaus, luontaisen kalakannan ja muun eliöstön kehittyminen ja samalla jokireitin tarjoama vaellusmahdollisuus yhdistyvät tavalla, joka tarjoaa nautintoa sekä ihmisille että luonnolle.

Faktoja

  • Perustettu 19.1.2008
  • Yli 250 jäsentä – koko järvi edustettuna
  • Perustamisestaan lähtien yhdistyksellä on ollut iso hallitus, jonka jäsenet ovat eri puolilta järveä, tavoitteena tehokas tiedonkulku ja laaja tuki yhdistyksen työlle
  • Yksi Kanta-Hämeen aktiivisimmista suojeluyhdistyksistä, olemme mm. jo vuosia osallistuneet Vanajavesikeskuksen vesijaoston toimintaan

Renkajärven suojeluyhdistys ry on vuodesta 2008 lähtien 

  • toteuttanut lukuisia konkreettisia suojelutoimenpiteitä,
  • vahvistanut Renkajärvi-yhteisöä, joka nyt yhdistää asukkaat ja mökkiläiset toimimaan järven parhaaksi,
  • ylläpitänyt laajaa kontaktiverkostoa varmistaakseen, että uusin suojelutieto ja parhaat mahdolliset resurssit ovat käytettävissä järven hyväksi ja
  • vakiintunut yhdeksi keskeiseksi vesiensuojelun toimijaksi Kanta-
    Hämeessä.

Jatkamme aktiivista toimintaamme. Pyrimme olemaan aivan kehityksen kärjessä kokeilemalla uusia laskeutusallasratkaisuja ja suodatusmenetelmiä, joita ei ole edes vielä laajasti testattu.

Näillä sivuilla esittelemme yhdistyksemme toimintaa ja kerromme uusista suunnitelmistamme.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tiivis tietopaketti yhdistyksen toiminnasta ja hankkeista.

Esimerkkejä hankkeista

Laskeutusaltaiden tekeminen on tyypillistä suojeluyhdistyksen toimintaa. Vuoden 2023 loppuun mennessä oli rakennettu 18 laskeutusallasta tärkeimpiin järveen laskeviin ojiin – yhteistyössä mm. maanomistajien, metsänhoitoyhdistyksen, Metsäkeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa. Ensimmäisessä videossa katsastetaan juuri valmistunutta Sitturinojan laskeutusallasta.

Toinen video liittyy Rimminlammin veden vaihtuvuuden parantamishankkeeseen.

Kolmas video liittyy Renkajoen vanhojen luukkupatojen muuttamiseen kalojen nousun mahdollistaviksi pohjapadoiksi. Suojeluyhdistys oli tiiviisti mukana tässä isossa hankkeessa ja varmasti pystyi myös nopeuttamaan hyvin laajaa hankekokonaisuutta, jossa oli mukana 14 eri rahoittajaa ja lukuisia eri toimijoita.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Näiltä suojeluyhdistyksen toimintaa esitteleviltä sivuilta löydät myös sähköiset versiot vuosittaisista ekotekopalkinnoista ja tiedotuslehdistämme, suojeluyhdistyksen säännöt, kokousten pöytäkirjat ja hallituksen kokoonpanon.

Tietoa järvestämme löytyy Renkajärvi-osiosta.