Tiedotuslehdet

Suojeluyhdistys on tiedottanut toiminnastaan, hankkeista ja tutkimuksista sekä Vuohiniemen rukoushuoneen, kalastusyhdistyksen ja Rimmilän kyläyhdistyksen toiminnasta keväisin ilmestyneellä tiedotuslehdellä.

Tähän mennessä julkaistut Renkajärvi-tiedotuslehdet ovat tässä:

Kuva: Kari Eskola