ELY antoi lausunnon Niinimäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

8.6.2024

Hämeen ELY-keskus on antanut lausunnon Hattulan Niinimäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta eli ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. ELY kävi läpi hankkeita koskevat 24 lausuntoa ja 144 mielipidettä.

Hämeen ELY-keskus pyytää Myrsky Energiaa tarkentamaan useita asioita Niinimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa.

Lausunto löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta