Kutsu Renkajärven kalastusyhdistyksen vuosikokoukseen

28.3.2024

Renkajärven kalastusyhdistys hoitaa Renkajärven kalakantoja. Se on vuokrannut kalastonhoitovastuun järven alueella toimivilta osakaskunnilta, jotka omistavat vesialueen. Kalastusyhdistys kerää vuosittaista jäsenmaksua, jonka maksamalla on oikeutettu kalastamaan järvessä. Kaikki jäsenmaksutulot käytetään kalojen istutuksiin. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toiminta, sovitaan uusista toimenpiteistä, päätetään jäsenmaksusta ja valitaan hallitus.

Tervetuloa keskustelemaan kalastusasioista kalakokoukseen, joka pidetään la 13.4.klo 13 Vuohiniemen rukoushuoneella.

Hallitus