Renkajärven Suojeluyhdistyksen teettämä selvitys Neova Oy:n Väärälammen turvetuotantoalueen valumavesistä

19.6.2023

 Renkajokeen Väärälammin ja Veittijärven kautta tulevien valumavesien ravinnepitoisuuden selvittämiseksi otettiin vesinäytteet viidestä eri mittauspisteestä neljä kertaa vuoden aikana. Näytteiden ottamisesta vastasi Renkajärven suojeluyhdistys talkootyönä. Vesinäytteiden analysoinnin suoritti Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema ja analysointikustannuksista vastasi Vanajavesikeskus. Suojeluyhdistyksen edustajat kävivät läpi mittaustulokset yhdessä Vanajavesikeskuksen kanssa, vesiensuojelumielessä näistä tuloksista ei tarvitse olla huolissaan. 

Tarkempi kuvaus selvityksestä ja mittaustulokset löytyvät liitteenä olevista tiedostoista.