Suojeluyhdistykselle Leader-rahoitusta

5.6.2024

Suojeluyhdistys on suunnitellut hanketta yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Kestävän kehityksen koulutuksen edustajien kanssa.  Hankkeessa suoritettavien tutkimusten ja niiden analysointien tulokset auttavat Suojeluyhdistystä jatkotoimenpiteiden päätöksenteossa.

Hankkeessa toteutettava ensimmäinen opinnäytetyö on käynnissä ja toinen opinnäytetyö käynnistyy syksyn kuluessa. Lisää rahoituspäätöksestä.