Vastustamme metsärataehdotusta

11.10.2022

Lähteet: Suomi-rata Oy:n pääsuuntaselvitys ja Google Earth -karttapalvelu

Suomi-rata-hanke esittää kaksi vaihtoehtoista linjausta, joissa molemmissa uusi huippunopea matkustajaliikenneyhteys kulkisi eteläisen Suomen arvokkaiden luontoalueiden läpi. 

Renkajärven suojeluyhdistys ry:n ehdoton kanta on, että hankesuunnitelmassa esitetty Tampereen ja Helsingin välinen suurnopeusratahanke, ns. metsärata,  on hylättävä ja suunnittelu sekä rahoitus kohdennettava nykyisen pääradan kehittämiseen.

Suomi-radan luontoon jättämä jälki on peruuttamaton. Hankkeen keskeneräisyydestä ja luontoarvojen mitätöimisestä kielivät mm. kiskoparin vieminen Kanta-Hämeessä, Tammelan ylänköalueella sijaitsevan karun erämaajärven, Renkajärven vesirajaan. Renkajärvi on yksi Kanta-Hämeen harvoista, virallisesti erinomaiseksi luokitelluista järvistä. Rata pirstoisi samalla yhden eteläisen Suomen suurimmista ns. hiljaisista alueista. Renkajärven luontokokonaisuuteen kuuluu olennaisesti Renkajoki, joka on juuri kunnostettu vaelluskelpoiseksi järvitaimenille. Kaikki tämä tulee nyt uhanalaiseksi.

Luontoarvojen lisäksi suojeluyhdistys pitää tärkeänä myös Hattulan ja Hämeenlinnan elinvoimaisuuden jatkuvaa kehittymistä ja sen osana hyviä ja ekologisia kulkuyhteyksiä niin pääkaupunkiseudulle kuin Tampereen alueellekin. Nykyisen pääradan kehittäminen tukee tätä tavoitetta olennaisesti metsärataa paremmin.

Suojeluyhdistyksen hallituksen edustajat ovat olleet yhteydessä yhteiskunnallisiin vaikuttajiin ja tiedotusvälineisiin välittääkseen selkeän kannanottonsa metsäratasuunnitelman haitallisuudesta. He uskovat, että yhdistyksen ja sitä kautta renkajärveläisten näkemykset ovat tulleet huomioiduiksi.