Vesinäytteet Rimminlammista

15.10.2023

Rimminlammista otettiin vesinäytteet elokuun lopussa. Vesinnäytteet analysoi KVVY Tutkimus Oy. Tutkimusraportissa todetaan vedenlaadusta seuraavaa:   "Rimminlammin vesi oli ruskeansävyistä ja humusleima oli vahva. Veden pH oli normaali, lievästi emäksisen puolella ja sähkönjohtavuus oli luonnontasolla. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus olivat alhaiset ja pienten tai keskisuurten humusjärvien ekologisen luokituksen luokkarajoihin verrattuna erinomaisella tasolla kuten Renkajärvessäkin. Fosforipitoisuuden perusteella veden rehevyys oli karujen vesien luokkaa .  Rauta- ja mangaanipitoisuus olivat pienet. Veden laatu on ollut yhtä hyvä aiemminkin."