Vesinäytteet Väärälammin ja Veittijärven alueelta

28.11.2022

Vuoden 2022 aikana on otettu vesinäytteet Renkajokeen Väärälammin ja Veittijärven kautta tulevien valumavesien ravinnepitoisuuden selvittämiseksi.  Vesinäytteet on otettu neljä kertaa kuluvan vuoden aikana viidestä eri mittauspisteestä. Näytteiden ottamisesta on vastannut Renkajärven suojeluyhdistys talkootyönä. Vesinäytteiden analysoinnin on tehnyt Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, ja analysointikustannuksista on vastannut Vanajavesikeskus. Viimeiset vesinäytteet otettiin marraskuussa ennen lumen tuloa. Yhteenveto tehdyistä mittauksista tehdään alkuvuodesta 2023 yhdessä Vanajavesikeskuksen kanssa, tällöin selvitetään myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Yksi mittauspisteistä (kuva Tuija Engbom)