Mittauksia ja tutkimuksia

Renkajärven suojeluyhdistys seuraa jatkuvasti järven näkösyvyyttä, pinnan korkeutta ja sademääriä. Keväisin otetaan vesinäytteet suurimmista laskuojista. Viranomaiset ja suojeluyhdistys ottavat vesinäytteitä myös järvestä Mäntyniemestä ja Vuohiniemestä sekä Rimminlammesta ja Kynnösjärvestä.